Rovně… nebo doprava.

Věta v nadpisu je pro tuto výpravu velice výstižná. Její autor tím vlastně řekl vše. Snad jen ještě jedna věta k tomuto zájezdu, kterou vyřkl tentýž autor. Věta zní “Když mlčím, tak je to na vás”. Tečka 🙂